Publications

Mubasher Hussain Adeel Khan. Muhammad Iftikhar Khan. Reliability Comparison of Five 220 KV Substations in Pakistan Power System. International Journal of Engineering Works, (4)10:178-183, октября 2014. [BibSonomy: Electrical engineering] URL

Rudolf Ahlswede, и Imre Csiszár. Hypothesis testing with communication constraints.. IEEE Trans. Information Theory, (32)4:533-542, 1986. [BibSonomy: clustering information] URL

Gil Katz, Pablo Piantanida, Romain Couillet, и Mérouane Debbah. Joint estimation and detection against independence.. Allerton, 1220-1227, IEEE, 2014. [BibSonomy: clustering information] URL

Lei Hu, Xuefeng Wu, I. Andreoni, Michael C. B. Ashley, J. Cooke, Xiangqun Cui, Fujia Du, Zigao Dai, Bozhong Gu, Yi Hu, Haiping Lu, Xiaoyan Li, Zhengyang Li, Ensi Liang, Liangduan Liu, Bin Ma, Zhaohui Shang, Tianrui Sun, N. B. Suntzeff, Charling Tao, Lifan Wang, Xiaofeng Wang, Haikun Wen, Di Xiao, Jin Xu, Ji Yang, Shihai Yang, Xiangyan Yuan, Hongyan Zhou, Hui Zhang, Jilin Zhou, и Zonghong Zhu. Optical Observations of LIGO Source GW 170817 by the Antarctic Survey Telescopes at Dome A, Antarctica. 2017. [BibSonomy: antartica astronomy dome_a gravitational_wave gw170817 ligo] URL

Grant Storey, Dillon Reisman, Jonathan Mayer, и Arvind Narayanan. The Future of Ad Blocking: An Analytical Framework and New Techniques. 2017. [BibSonomy: ad_blocking analysis cryptography framework security web] URL