Abstract

Amb el balanç de final d'any a la mà, és possible determinar quin percentatge d'aquella guany (o d'aquella pèrdua) està vinculada a la variable "comunicació"? Sens dubte és molt difícil fer-ho. Però aquesta dificultat no és una excusa, tan sols és una característica que hem de tenir en compte per no perdre energies en tasques poc productives.

Links and resources

URL:
BibTeX key:
Formanchuk2004
search on:

Comments and Reviews  
(0)

There is no review or comment yet. You can write one!

Tags


Cite this publication