ABRvS, 22-06-2011, nr. 201001993/1/H2
.
(2011)

Bij besluit van 18 januari 2008 heeft de minister aan het LUMC \xAC 33.467.724,00 instellingssubsidie verleend voor het jaar 2008.
  • @as
This publication has not been reviewed yet.

rating distribution
average user rating0.0 out of 5.0 based on 0 reviews
    Please log in to take part in the discussion (add own reviews or comments).