La societat de la informació
.
(2005)

Text que pretén caracteritzar la Societat de la Informació, la descripció dels seus principals trets, la ressenya de les línies conceptuals de reflexió sobre el seu significat, els seus efectes i la seva transcendència.
  • @jepcastel
This publication has not been reviewed yet.

rating distribution
average user rating0.0 out of 5.0 based on 0 reviews
    Please log in to take part in the discussion (add own reviews or comments).