კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული XVII
.
კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული XVII, том 1 из 2 22 36 09, 5(99) 17 22 30, глава 1, უნივერსალი, თბილისი ჭავჭავაძის გამზირი 19, 1 издание, (января 2016)

ეძღვნება ივანე ჯავახიშვილის (1876-1940 წწ.) დაბადებიდან 140-ე წლისთავს
  • @javakhishvili_institute
К этой публикации ещё не было создано рецензий.

распределение оценок
средняя оценка пользователей0,0 из 5.0 на основе 0 рецензий
    Пожалуйста, войдите в систему, чтобы принять участие в дискуссии (добавить собственные рецензию, или комментарий)