هدف مجله جدید آنلاین نشر گزارش های نسل جدیدِ روزنامه نگاران به عنوان پیشگامان روزنامه نگاری چند رسانه ای در کشورهای فارسی زبانِ ایران، افغانستان و تاجیکستان است.

  • @iblis

Comments and Reviews

This web page has not been reviewed yet.

rating distribution
average user rating0.0 out of 5.0 based on 0 reviews
    Please log in to take part in the discussion (add own reviews or comments).