Som jag sagt tidigare, dags för de svenska biblioteken att börja indexera digitala böcker som faller under public domain! Här finns Z39.50-servrar, bara för biblioteken att hämta poster därifrån!

  • @oeoe

Comments and Reviews

This web page has not been reviewed yet.

rating distribution
average user rating0.0 out of 5.0 based on 0 reviews
    Please log in to take part in the discussion (add own reviews or comments).