Bamboo Spark, to wyjątkowe urządzenie firmy Wacom, które stosunkowo niedawno weszło na nasz rynek. Łączy ono w sobie możliwości tradycyjnych tabletów grafi…

  • @mkf

Comments and Reviews

This web page has not been reviewed yet.

rating distribution
average user rating0.0 out of 5.0 based on 0 reviews
    Please log in to take part in the discussion (add own reviews or comments).