Den kanadensiske juristprofessorn Michael Geist analyserar de nya uppgifterna på sin blogg. Han skriver att förslaget går ut på att ställa hårdare villkor för att operatörerna ska anses fria från ansvar. Geist menar också att om Actaavtalet antas i denna

  • @mikaelbook

Comments and Reviews

This web page has not been reviewed yet.

rating distribution
average user rating0.0 out of 5.0 based on 0 reviews
    Please log in to take part in the discussion (add own reviews or comments).