Abstract

Optimale inzet van informatie en kennis is tegenwoordig cruciaal bij de productie, verwerking en distributie van voeding. Informatie is nodig voor afstemming in steeds meer wereldomvattende productieketens, en kennis is nodig voor innovatie van producten en processen. Het ontsluiten van informatiebronnen, in het bijzonder via het web, en het bouwen van kennisintensieve webapplicaties wordt steeds belangrijker in deze sector.

Links and resources

URL:
BibTeX key:
element2008
search on:

Comments and Reviews  
(0)

There is no review or comment yet. You can write one!

Tags


Cite this publication