Abstract

De agrifood sector heeft te maken met een sterk concurrerende wereld markt. Innovatie is dan ook van levensbelang. Optimaal gebruik maken van beschikbare kennis is een basisvoorwaarde voor innovatie. Kennis over de eigen business en kennis uit externe bronnen moeten in kaart worden gebracht en worden ontsloten. Binnen het Food Informatics project hebben we onderzocht hoe Semantic Web technologie hiervoor gebruikt kan worden. Een belangrijke conclusie is dat relevante kennis modellen onmisbaar zijn om de aanwezige informatie te ontsluiten. Om het kostenefficiënt bouwen van kennismodellen mogelijk te maken hebben we de ROC-methode ontwikkeld.

Links and resources

URL:
BibTeX key:
agroinfo2008
search on:

Comments and Reviews  
(0)

There is no review or comment yet. You can write one!

Tags


Cite this publication