@adermano

Automatsko indeksiranje tekstualnih dokumenata

. Fakultet organizacije i informatike Varaždin, (2010)

Abstract

U radu se govori ponajprije o pristupu i vrstama indeksiranja tekstualnih dokumenata te morfološkim specifičnostima hrvatskog jezika. Pokazuje se do kakvih odstupanja dolazi kod indeksiranja i sažimanja dokumenata, kako bi se ukazalo na prednosti pojedinih vrsta indeksiranja te načine na koje se rezultati rada takvih metoda mogu poboljšati. U radu se spominju dvije glavne metode indeksiranja: ekstrakcija ključnih riječi i dodjeljivanje ključnih riječi, njihove prednosti i nedostaci kao i također metode kojima se izračunava njihova uspješnost.

Links and resources

URL:
BibTeX key:
mejas2010automatsko
search on:

Comments and Reviews  
(0)

There is no review or comment yet. You can write one!

Tags


Cite this publication