@manfranz

Analiza materialna zsekularyzowanej wiary jako przyczynek do potwierdzonego empirycznie pojęcia sekularyzacji

M. Franzmann. Pomiędzy sekularyzacją i religijnym oźywieniem podobieństwa i róźnice w przemianach religijnych w polsce i w niemczech , Akademia Ignatianum w Krakowie, Kraków, (2012)


Cite this publication