El Colosseu es queda sense català
.
(2010)

El govern regional elimina el català de les llengües oficials dels guies turístics Atendran només en espanyol perquè és l'idioma de tot l'Estat Al·leguen que el català no és oficial a la Unió Europea
  • @emjukr
This publication has not been reviewed yet.

rating distribution
average user rating0.0 out of 5.0 based on 0 reviews
    Please log in to take part in the discussion (add own reviews or comments).