Ontologieën voor voeding
, , and .
Element (2008)

Optimale inzet van informatie en kennis is tegenwoordig cruciaal bij de productie, verwerking en distributie van voeding. Informatie is nodig voor afstemming in steeds meer wereldomvattende productieketens, en kennis is nodig voor innovatie van producten en processen. Het ontsluiten van informatiebronnen, in het bijzonder via het web, en het bouwen van kennisintensieve webapplicaties wordt steeds belangrijker in deze sector.
  • @jeenbroekstra
This publication has not been reviewed yet.

rating distribution
average user rating0.0 out of 5.0 based on 0 reviews
    Please log in to take part in the discussion (add own reviews or comments).