מרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי, רחובות (מש/ר) משמש קמפוס מדעי לבתי הספר העל-יסודיים ברחובות ובנס-ציונה. המרכז פועל מספטמבר 2013, וכיום לומדים בו מעל 1,000 תלמ...

  • @yish

Comments and Reviews

This web page has not been reviewed yet.

rating distribution
average user rating0.0 out of 5.0 based on 0 reviews
    Please log in to take part in the discussion (add own reviews or comments).